Phong thủy

Ý nghĩa các con số trong sim điện thoại (9/7/2012 7:37:49 AM)

 Các số được đọc như sau: 1 - chắc (chắc chắn), 2 - mãi (mãi mãi), 3 - tài, 4 - tử, 5 - ngũ (hoặc “ngủ”), 6 - lộc, 7 - thất, 8 - phát, 9 - thừa.